ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)ฉบับที่61
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ขอประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)(ฉบับที่61) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เเนบมาด้วย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2564