กิจกรรม : ประชุมด่วนหลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่รายละเอียด :
    

 นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ มอบหมายให้ นายสิทธิรักษ์ ผิวสลับ นางสาวกาญจนา พรหมอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ นายชาตรี ราชจินดา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายอุดมพร จิตต์เหลือ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมด่วนหลังจากมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ในการตั้งที่กักกันโรคเพิ่ม เพื่อรองรับกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเร่งด่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อป้องการแพร่ระบาดในพื้นที่ ร่วมกับ กำนันฯ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองสระและเจ้าหน้าที่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย อสม. โดยมี ว่าที่ รัอยตรี เอกชัย ชูนาค ปลัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประธาน ศปก.ตำบลคลองสระ เป็นประธานในการประชุม

ณ.ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหน้าเขาบน ตำบลคลองสระ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2564    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**